Mūsu domu īstais spogulis ir mūsu dzīves ceļš. /Mišels de Montēns/

@@@